Vrijwilliger Jan Lamers: ‘Ik zorg liever voor anderen dan dat ik zorg ontvang’

26 mei 2022

“Kom Toos, we gaan fietsen”, zei de gepensioneerde Jan Lamers uit Overloon op een mooie dag in 2010. “We fietsten door Deurne en zagen dat er op een varkensbedrijf een open dag was. Natuurlijk gingen we even een kijkje nemen. Het was nog bij een oude klant van mij.” Jan werkte zijn hele leven in de agrarische sector waarvan vele jaren in de varkens- en pluimveehouderij bij voormalige fokkerijorganisatie Euribrid. “Op die open dag kwam ik veel oud collega’s tegen; ook varkenshouder John van Paassen uit Deurne.” John was een van de eerste varkenshouders die met BIG Challenge aan Alpe d’HuZes meedeed.

“Hoe bevalt het gepensioneerde leven en wil jij wat voor BIG Challenge doen?”, vroeg John aan Jan. “Ik was gezond en vond dat ik beter wat voor een ander kon doen dan zelf geholpen moeten worden. Mee BIG Challenge organiseren zag ik wel zitten. Het liefst vanuit huis en niet teveel naar vergaderingen, was mijn idee. ” Jan was al een actieve vrijwilliger in Overloon en omgeving bij de voetbalclub, ouderenbond en een school. 

Elke euro naar kankeronderzoek
“Het hele verhaal achter BIG Challenge sprak mij aan. Mijn schoonzus had kanker gehad, mijn vader en mijn oudste broer zijn beiden jong overleden aan kanker. Bij Alpe d’HuZes gaat elke euro naar KWF Kankerbestrijding en we zetten de agrarische sector in een positief daglicht.” 

Duizenden mails heeft Jan de afgelopen 11 jaar al ontvangen en verstuurd met info@bigchallenge.eu. Als secretaris is hij een spin in het web die zorgt dat de aanmeldingen en de informatievoorziening goed verlopen. “Ik regel de aanmeldingen en inschrijvingen bij Alpe d’HuZes en ben contactpersoon bij de deelnemerscoördinatie. Wij zijn met BIG Challenge het grootste team binnen Alpe d’HuZes en met een centraal persoon nemen we veel werk van hen over. Door de jaren heen weet je van elkaar hoe het werkt en zijn we goed op elkaar ingespeeld. Dat werkt fijn.” Jan regelt verder de aanmeldingen voor de bijeenkomsten en trainingen. “Alles vanaf thuis. Natuurlijk werken we wel in de Cloud zodat iemand het over kan nemen, mocht het nodig zijn."

In 2011 ging Jan voor de eerste keer als vrijwilliger mee naar de Alpe. “Een bijzondere ervaring en daardoor raakte ik nog meer gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen. Ik zag daar de geweldige saamhorigheid en ontmoette ook veel bekenden uit de agrarische sector. Dat was zo mooi. Ik ben trots op agrarische sector. Die trots voel je daar ook op de berg. Ze zeggen vaak ‘het is niet te omschrijven, wat je daar meemaakt’ en zo is het ook. Je moet het zelf meemaken.” In 2014 ging Jan ook mee naar Frankrijk.

'Gelukkig op tijd bij'
“Ik dacht altijd ‘kanker gaat mijn deur wel voorbij en treft wel de buurman’ maar helaas het is niet zo.” In 2012 kreeg Jan klachten; verdikkingen in zijn hals. De uitslag was goed. Eind 2015 kreeg Jan weer klachten aan zijn hals. Onderzoeken volgden. “Dankzij BIG Challenge had ik al meegekregen dat lang wachten niet verstandig is. Ik hamerde dan ook op een snelle uitslag en gelukkig lukte dat ook.” De patholoog meldde eerst nog dat er niets aan de hand was maar de oncoloog geloofde het niet. Helaas kreeg die gelijk: Jan had tongkanker. Twee operaties volgden en daarna startte de chemo. “Gelukkig waren we er op tijd bij en kon alles weggehaald worden.” 

In 2016 ging Jan met zijn familie weer naar de Alpe. “Nu moest de rolstoel mee. Maar ook dan ervaar je die saamhorigheid. Alles wordt voor je opgepakt en geregeld. Geweldig.” Dinsdags bij de motivatiebijeenkomst vertelde Jan zijn ervaring met kanker. “Ik zorg liever dat alles goed geregeld is voor de deelnemers, dan dat anderen voor mij moeten zorgen. Maar helaas was het nu anders. Maar ook dat was fijn om te ervaren hoe goed iedereen op de berg voor elkaar zorgt.”

Koninklijke onderscheiding
Ondanks de kuren en controles bleef Jan actief met zijn vrijwilligerstaken. Bestuurslid van de Katholieke Ouderen Bond Brabant, voorzitter van KBO-Overloon, de voetbalclub, de Montessorischool allemaal konden ze op Jan blijven rekenen. Hij zat thuis nooit achter de geraniums, hij stekt ze al jaren zelf en heeft elk jaar een prachtige bloementuin. 

“We hadden jaarvergadering van de KBO, het viel me wel op dat er veel mensen waren. Ook zag ik iemand met een BIG Challenge shirt en dacht goh wat toevallig dat die hier ook een vergadering hebben.” Maar de verrassing kwam even later: een koninklijke onderscheiding voor Jans inzet op vele  fronten. Welverdiend.

Opgeven is geen optie
Tot begin 2021 ging het goed met Jan. Toen kwam de tongkanker terug en groeide bizar snel. Een operatie volgde; een stuk van de tong verwijdert en een ader uit de arm moest het verlies opvangen. Dat werkte helaas niet dus een tweede operatie van 14 uur volgde. “Er is een borstspier op mijn tong vastgemaakt. Het is bijzonder wat er allemaal mogelijk is.” De dagen na de operatie waren moeilijk. Jan kon niet praten en hij praat zo graag. Met kerstmis groeide een tumor in enkele dagen in zijn hals. Het was niet te opereren en Jan kreeg drie keuzes voorgelegd. “Ik wilde niet opgeven; de bloedscores voor de immuuntherapie waren goed dus het moest zo zijn.” Jan volgt nu het traject van immuuntherapieën. Inmiddels heeft hij zes behandelingen gehad. “De tumor is niet gegroeid, ik voel me goed en heb gelukkig weinig bijwerkingen. Ik hoop dat bij de volgende scan ook een uitslag komt dat de tumoren niet gegroeid zijn. Onze geplande reis naar de Alp gaat helaas niet door. Dat is jammer, onze dochter zou meelopen maar de therapie moet nu doorgaan. Natuurlijk volgen we het vanuit huis. Gelukkig kan dat goed en zo lang het kan blijf ik mij inzetten voor BIG Challenge. Opgeven is geen optie.”