Eén actie levert 32.000 euro op!

21 maart 2024

De BIG Challenge teams zijn volop bezig met het organiseren van sponsoractiviteiten. Af en toe komt er een actie voorbij die het verdient ter inspiratie om meer over te vertellen. Het is de benefietmiddag "21 Kavels tegen Kanker" van team Still Strong die op 17 maart plaatsvond in Uden. Er werd niet minder dan 32.000 euro opgehaald!

Volgens teamlid Bas van den Heuvel hebben een aantal aspecten bijgedragen aan dit enorme succes:

> Toen wij drieën een maand of 4 geleden dit plan opgepakt hebben is als eerste goede vriend Dennis benadert of hij de organisatie en communicatie op zich wil nemen.
> Er is een breed draagvlak gecreëerd door een samenwerking aan te gaan met het VMBO en UMC. Dat heeft niet alleen de betrokkenheid vergroot, maar ook de impact van ons initiatief versterkt.
> Samen met Dennis hebben we deze middag tot in de puntjes voorbereid. We hebben gezocht naar mooie kavels. Gelukkig hadden we erg veel mensen bereid gevonden gul te schenken.
> Het essentieel om duidelijk te maken wat je gaat doen en wat het doel is. Wij weten het wel, maar je moet het goed overbrengen.
> Een cruciale factor waren onze twee bevlogen en ervaren veilingmeesters die de veiling met verve leidden.
> De symboliek van de 21 prachtige kavels, die correspondeerden met het aantal bochten van de Alpe d'Huez, bracht een diepere betekenis in ons evenement naar voren.
> Een inspirerende speech door Toine van Toor, waarin de essentie en noodzaak van kankeronderzoek op indrukwekkende wijze werden belicht. Dat raakte de harten van onze aanwezigen en motiveerde hen om gul te geven.
> De muzikale begeleiding van feestband de Dop, DJ Roak en coverband After heeft de middag op een levendige wijze ondersteund en bijgedragen aan een gezellige sfeer.

Tot slot: dit succes was alleen mogelijk dankzij de inzet en steun van alle betrokkenen!